Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Het bedrijf waar je werkt mag jou, in overleg met Y&A, te allen tijde een vast contract aanbieden.

Kom je na een periode van uitzenden op contract bij het bedrijf zelf, dan mag je nog 2 contracten voor bepaalde tijd krijgen binnen een tijdsbestek van 3 jaar. Na 3 tijdelijke contracten of na 3 jaar in dienst, heb je recht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Blijf je op contract bij Y&A, dan heb je na het doorlopen van de fases A en B (5,5 jaar) recht op een contract voor onbepaalde tijd.

Heb ik een opzegtermijn?

Dat hangt af van jouw contract. In fase A heb je officieel een opzegtermijn van 1 dag. Wil je stoppen bij het bedrijf waar je werkt, is de einddatum in overleg met het bedrijf en Y&A. Heb je een fase B contract en wil je deze tussentijds opzeggen? Dan heb je een opzegtermijn van een maand. Een fase B contract loopt standaard af.

Wat is de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning wordt toegepast als je als uitzendkracht bij een bedrijf gaat werken. Dit betekent eigenlijk dat je recht hebt op hetzelfde loon en arbeidsvoorwaarden als iemand die in vaste dienst is bij de opdrachtgever, hetzelfde profiel heeft en dezelfde werkzaamheden uitvoert. De inlenersbeloning wordt vastgesteld op basis van de informatie die Y&A van de opdrachtgever krijgt over zaken als salaris, toeslagen en reiskostenvergoeding voor eigen medewerkers. Tenzij beschreven is in de cao dat flexkrachten uitgezonderd zijn, bijvoorbeeld bij een eindejaarsuitkering.

Wat is een fase A, B en C contract?

Gedurende het contract bij Y&A loop je volgens het ABU cao maximaal een drietal fases door. De fases worden geteld op basis van de weken die je werkt. Heb je tussentijds 2 weken vakantie? Dan tellen die weken niet mee. Hieronder zijn de fases met betekenis en duur opgesomd:

Fase A, 78 weken: opbouw van vakantiegeld, vakantie uren en kortverzuim en doorbetaling van feestdagen, pensioen opbouw na 26 gewerkte weken
Fase B, 4 jaar:  opbouw van vakantiegeld, vakantie uren, kortverzuim, pensioen en doorbetaling van feestdagen. In 4 jaar mag je maximaal 6 overeenkomsten van bepaalde tijd krijgen en heb je een opzegtermijn van een maand.
Fase C:  contract voor onbepaalde tijd bij Y&A

In HelloFlex in het menu Fases kun je opzoeken in welke fase je momenteel zit. Als je na een onderbreking van minimaal 26 weken weer aan het werk gaat als flexwerker, dan begin je weer bij fase A in het fasesysteem.

Wat voor contract krijg ik?

Je krijgt een uitzendovereenkomst bij Y&A, aangevuld met een bevestiging van uitzending bij jouw opdrachtgever. Hoe de uitzendovereenkomst er uit ziet is afhankelijk van meerdere factoren waaronder duur, aantal uur per week en type opdracht. Je bent op contract bij Y&A, maar werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

Volgens welk cao werk ik?

Y&A is aangesloten bij de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU is een bond die de belangen behartigt van 65% van de uitzendbureaus in Nederland. Naast uitzendondernemingen zijn ook zzp-bemiddelaars, payrollers en andere organisaties op de flexibele arbeidsmarkt lid van de ABU. De ABU heeft een eigen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor personeel dat werkt op de flexmarkt. De ABU-cao is een overeenkomst tussen de vakbond en werkgevers waarin afspraken zijn gemaakt over lonen, vrije dagen, ziekte en de rechten en plichten van een persoon die werkt als flexkracht. De inhoud van de ABU cao is vanaf januari 2020 gelijk aan die van de NBBU cao, waar Y&A voorheen bij aangesloten was.