Waarom is mijn declaratie nog niet goedgekeurd?

Misschien is jouw leidinggevende op vakantie, ziek of is hij/zij het simpelweg vergeten? Loop even binnen bij degene die jouw declaratie normaliter goedkeurt en vraag of hij/zij ernaar wil kijken. Is deze persoon niet aanwezig, neem dan contact op met Y&A om te overleggen wat te doen.

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Het verschil tussen bruto- en nettosalaris zijn de belastingen en premies die je moet afdragen als werknemer. Bruto is het bedrag vóórdat belastingen en premies eraf zijn en netto is het bedrag dat je uiteindelijk kunt uitgeven.

Het uur- of maandloon dat in onze vacatures staat, is altijd bruto. Dit omdat de hoogte van belastingen en premies afhankelijk is van het aantal uur dat je per week hebt gewerkt en of je wel of geen loonheffingskorting hebt toegepast. Als je wisselend werkt, kan het dus zijn dat je de ene week minder belasting betaalt dan de andere week en dus meer geld overhoudt.

Bouw ik pensioen op bij Y&A?

Wanneer je 21 jaar of ouder bent en 26 weken via Y&A werkt (fase A), ga je automatisch pensioen opbouwen via StiPP (www.stippensioen.nl). Hier hoef je zelf niets voor te doen en je draagt ook geen pensioen premie af, dit regelt Y&A. Bij fase B begin je wel met afdragen.

Waar vind ik mijn jaaropgave?

Ieder jaar, in januari of februari verschijnt jouw jaaropgaaf In HelloFlex in het menu Loonstroken.

Waar vind ik mijn loonstrook?

Bij HelloFlex in het menu ‘Loonstroken’ vind je de loonstroken van alle weken. Een loonstrook staat uiterlijk vrijdagmiddag na de uitbetaling online.

Ik heb een fout gemaakt in mijn declaratie, wat nu?

Neem direct contact op met de nobrothers backoffice via info@nobrothers.nl of 085 – 485 54 15. Zij kunnen jouw declaratie afwijzen zodat je deze weer kunt aanpassen. Is jouw declaratie al goedgekeurd door jouw leidinggevende, dan kunnen zij de declaratie verwijderen en een nieuwe klaarzetten.

Kan ik gedurende de week ook mijn uren invullen zonder het in te dienen?

Meestal komt de declaratie van die week op vrijdagmiddag online.  Zodra de declaratie voor je klaar staat, kun je deze alvast invullen en opslaan (dus niet op indienen klikken!). Let er wel op dat je aan het einde van de week niet vergeet om de declaratie in te dienen!

Krijg ik reiskostenvergoeding en hoe geef ik dit door?

Of reiskosten worden vergoed, is afhankelijk van jouw opdrachtgever. Jij krijgt reiskostenvergoeding als collega’s die in vaste dienst zijn bij het bedrijf ook recht hebben op reiskostenvergoeding.

Indien je recht hebt op reiskosten kun je deze doorgeven bij jouw declaratie in HelloFlex. Onderaan de urendeclaratie vind je een balk waar je kilometervergoeding, vaste reiskosten of OV kosten kan toevoegen. Noteer in de desbetreffende regel het aantal kilometers het cijfer’ 1’ als je een vast bedrag krijgt of de OV kosten. Bij OV kosten upload je tevens een overzicht van de gemaakte kosten.

Wat zijn reserveringen en hoe kan ik deze opnemen?

Een reservering is een percentage van je salaris dat apart wordt gezet voor vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim. In HelloFlex in het menu ‘Reserveringen’ vind je het aantal opgebouwde reserveringen.  Ook zie je deze wanneer je in een declaratie zit en in de regel ‘betaalde vakantiedagen in uren’ op het uitroepteken klikt.

Vakantiedagen bouw je op naar het aantal uur dat je werkt, voor 40 uur bouw je ongeveer 4 uur aan vakantie op. Kort verzuim wordt door Y&A gereserveerd voor bijvoorbeeld een doktersbezoek, dit dien je apart aan te vragen. In overleg met het bedrijf kan je vakantie uren of kort verzuim opnemen. Als zij akkoord hebben gegeven, vul je in jouw declaratie bij de regel  ‘betaalde vakantiedagen in uren’ het aantal uur in dat je wilt opnemen. Let op: neem niet meer op dat je hebt opgespaard!

Het vakantiegeld bedraagt 8,33% van het brutoloon exclusief toeslagen e.d.. Vakantiegeld wordt gereserveerd boven op ieder gewerkt uur en wordt eind mei uitbetaald. Voor korte opdrachten wordt het vakantiegeld vaak direct uitgekeerd bovenop het bruto uurloon. Wat op jou van toepassing is, kun je navragen bij één van de Recruiters van Y&A.

Uiterlijk 6 weken nadat je voor de laatste keer hebt gewerkt, krijg je jouw opgebouwde reserveringen standaard uitbetaald.

Kan ik ook maandelijks mijn loon ontvangen?

Standaard wordt het salaris per week uitbetaald, indien je het 4-wekelijks wilt ontvangen dan mag je dit zelf aangeven. Maandelijks is dus helaas niet mogelijk.