Wat zijn reserveringen en hoe kan ik deze opnemen?

Een reservering is een percentage van je salaris dat apart wordt gezet voor vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim. In HelloFlex in het menu ‘Reserveringen’ vind je het aantal opgebouwde reserveringen.  Ook zie je deze wanneer je in een declaratie zit en in de regel ‘betaalde vakantiedagen in uren’ op het uitroepteken klikt.

Vakantiedagen bouw je op naar het aantal uur dat je werkt, voor 40 uur bouw je ongeveer 4 uur aan vakantie op. Kort verzuim wordt door Y&A gereserveerd voor bijvoorbeeld een doktersbezoek, dit dien je apart aan te vragen. In overleg met het bedrijf kan je vakantie uren of kort verzuim opnemen. Als zij akkoord hebben gegeven, vul je in jouw declaratie bij de regel  ‘betaalde vakantiedagen in uren’ het aantal uur in dat je wilt opnemen. Let op: neem niet meer op dat je hebt opgespaard!

Het vakantiegeld bedraagt 8,33% van het brutoloon exclusief toeslagen e.d.. Vakantiegeld wordt gereserveerd boven op ieder gewerkt uur en wordt eind mei uitbetaald. Voor korte opdrachten wordt het vakantiegeld vaak direct uitgekeerd bovenop het bruto uurloon. Wat op jou van toepassing is, kun je navragen bij één van de Recruiters van Y&A.

Uiterlijk 6 weken nadat je voor de laatste keer hebt gewerkt, krijg je jouw opgebouwde reserveringen standaard uitbetaald.