Volgens welk cao werk ik?

Y&A is aangesloten bij de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU is een bond die de belangen behartigt van 65% van de uitzendbureaus in Nederland. Naast uitzendondernemingen zijn ook zzp-bemiddelaars, payrollers en andere organisaties op de flexibele arbeidsmarkt lid van de ABU. De ABU heeft een eigen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor personeel dat werkt op de flexmarkt. De ABU-cao is een overeenkomst tussen de vakbond en werkgevers waarin afspraken zijn gemaakt over lonen, vrije dagen, ziekte en de rechten en plichten van een persoon die werkt als flexkracht. De inhoud van de ABU cao is vanaf januari 2020 gelijk aan die van de NBBU cao, waar Y&A voorheen bij aangesloten was.