Hoe moet ik me ziekmelden?

Ziekmelden moet vóór 10.00 uur telefonisch bij Y&A via 020 – 412 50 20 óf 010 – 280 70 05 en vóór aanvang van het werk bij het bedrijf waar je werkzaam bent.

Y&A geeft jouw ziekmelding door aan het UWV (dat is alleen op maandag de rest verzorgen wij zelf qua uitbetalen) zij checken vervolgens hoe het met je gaat. Ben je niet bereikbaar, dan kan dit gevolgen hebben voor jouw loondoorbetaling tijdens ziekte.

Je hebt recht op loondoorbetaling van 90% over het minimaal overeengekomen, het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen weken. Wel heb je eerst 1 wachtdag, deze ziektedag wordt niet uitbetaald.

Ben je weer beter? Geef dit dan ook direct door aan Y&A.